Gói thầu của S-LINK thi công khu văn phòng hiện trường Công ty Kajima Overseas Asia tại KCN Phú Mỹ 3 – Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm:

  • Thi công khu văn phòng hiện trường.
  • Hệ thống cấp điện, nước và hạ tầng Internet.
  • Các công trình phụ trợ khác.