Dau khi hung thai (2)

Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:  Công ty CP Dịch Vụ Hàng Hải Dầu Khí Hưng Thái
Vị trí:  Tỉnh BR-VT
Thời gian thực hiện:   2017 – 2018
Giá trị: 119 tỷ đồng

Cụm dịch vụ hàng hải Hưng Thái được xây dựng trên diện tích đất 8,15ha tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, bao gồm các phân khu chức năng: hệ thống kho, bãi container, kho ngoại quan. Tại cụm dịch vụ còn có hệ thống cầu cảng dài 250m có khả năng tiếp nhận 3 sà lan 128 TEU cùng một lúc. Khu vực cảng cũng sẽ lắp đặt 3 cẩu bờ Macgregor, năng suất xếp dỡ hàng của cảng là 300.000 TEU/năm. Tổng mức đầu tư của dự án gần 400 tỷ đồng.

Với địa chất nằm trên vùng đất yếu, Chủ đầu tư yêu cầu S-LINK xử lý nền bằng phương pháp bơm hút chân không (VCM) nhằm khống chế độ lún dư, tạo ổn định cho nền đất và đảm bảo nền cảng ổn định trong quá trình khai thác. S-LINK với kinh nghiệm thi công, năng lực thiết bị và nhân sự của mình đã hoàn thành các yêu cầu của Chủ đầu tư đưa ra về An toàn – Chất lượng và Tiến độ thi công với Chi phí hợp lý nhất.