Nền bãi sau bến của Cảng tổng hợp KCN Ông Kèo nằm trên nền đất yếu chiều dày 12-14m. Với địa chất này nếu nền không được xử lý sẽ xảy ra tình trạng lún trong quá trình khai thác buộc phải duy tu bảo dưỡng rất tốn kém và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả khai thác của Cảng. Quá trình lún này cũng ảnh hưởng đến ổn định của hàng cọc của bến do tình trạng ma sát âm và nở hông khi nền lún. Để khắc phục tình trạng đó nền cần được xử lý trước khi đưa vào khai thác, tuy nhiên biện pháp bấc thấm gia tải được loại bỏ do ảnh hưởng của việc chất tải quá cao đến sự ổn định trượt của nền và thời gian cố kết quá lâu. Giải pháp xử lý nền bằng bấc thấm và bơm hút chân không của S-LINK đề xuất được chấp thuận vì thỏa mãn được các yêu cầu đặt ra của Chủ đầu tư.

Sau thời gian thì công, dự án đã được đưa vào vận hành khai thác. Kết quả cho thấy sự ổn định của nền cũng như bến trong quá trình khai thác vận hành. Thành công của dự án đã cho thấy kinh nghiệm và năng lực thi công của S-LINK, đánh dấu sự trưởng thành qua từng năm tháng của S-LINK.