Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:  CTY TUFROPES VN
Địa diểm:   Bình Dương
Năm thực hiện:   2016 – 2017
Tổng giá trị hợp đồng: 3,5 tỷ đồng