Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép
Địa diểm:   Cái Mép – BR-VT
Năm thực hiện:   2018 – 2019
Tổng giá trị hợp đồng: 90 tỷ đồng

Cảng tổng hợp Cái Mép, vị trí tại lô 7, KCN Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án có tổng diện tích xây dựng hơn 41.000 m2 bao gồm nhà kho, hạng mục phụ trợ và hạ tầng. Để thực hiện các giai đoạn tiếp theo, S-LINK được Chủ đầu tư chọn lựa là nhà thầu thi công san lấp mặt bằng, xử lý nền và gia tải cho dự án này.