Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:   Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn
Địa diểm:   Long Sơn – BR-VT
Năm thực hiện:   2018 – 2019
Tổng giá trị hợp đồng: 50 tỷ đồng

Với tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD, đây là tổ hợp hoá dầu đầu tiên tại Việt Nam với công suất lên tới 1,6 triệu tấn/ năm, là dự án trọng điểm của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam thực hiện. S-Link tham gia thực hiện xử lý nền với khối lượng thực hiện 2 triệu mét bấc thấm và 2 triệu m3 đào đắp.