Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:  Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept –Terminal Link
Địa diểm:   Cái Mép – BRVT
Năm thực hiện:   2019 – Đang thi công
Tổng giá trị hợp đồng: 36 tỷ đồng