Tuyến số 3 là một trong những tuyến đường của KCN Cái Mép. S-LINK là nhà thầu thi công Hạ tầng kỹ thuật của dự án này. Các hạng mục thi công như: cầu bản, cống hộp, trạm bơm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải, kết cấu đường, thảm bê tông nhựa, cây xanh và chiếu sáng.

Dự án đang gấp rút thi công để bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng, khai thác và vận hành vào cuối năm 2020. Dưới đây là một số hình ảnh thi công của dự án này

I. THI CÔNG TRẠM BƠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 Thi công cừ larsen hố móng trạm bơm

Thi công trạm bơm

Lắp đặt thiết bị trạm bơm xử lý nước thải

II. THI CÔNG HỆ THỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ THOÁT NƯỚC THẢI

S-LINK sẽ triển khai thi công các công tác tiếp theo trong thời gian tới.