Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:  Tổng công ty XD Sài Gòn
Vị trí:   Khu CN Cái Mép, BR-VT
Thời gian thực hiện:   2017 –  Đã hoàn thành
Giá trị: 52 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cái Mép (gọi tắt là Dự án KCN Cái Mép) được thành lập và phê duyệt theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 10/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ, do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên) làm Chủ đầu tư , với tổng mức vốn đầu tư là 849,5 tỷ đồng, và thời gian đầu tư xây dựng KCN là 05 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, Khu công nghiệp Cái Mép với diện tích 670 ha sẽ là địa điểm lý tưởng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm cơ hội đầu tư hấp dẫn.

S-LINK là nhà thầu xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bơm hút chân không (VCM), bơm cát gia tải  ở gói thầu 5.2 thuộc dự án này và được Chủ đầu tư đánh giá cao. S-LINK nỗ lực đóng góp hơn nữa vào thành công của Chủ đầu tư ở Khu Công Nghiệp Cái Mép 3 với những dự án trong tương lai.